?

Log in

УКРАЇНА ЄДИНА - New Art.Новое искусство.Нове мистецтво. [entries|archive|friends|userinfo]
New Art.Новое искусство.Нове мистецтво.

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

УКРАЇНА ЄДИНА [Mar. 6th, 2014|09:55 pm]
New Art.Новое искусство.Нове мистецтво.

newart_kharkov

[4elovechki]


Україна.Події 2013-2014

Витяг з Конституції України:
-Кожна людина має невід'ємне право на життя.
-Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
-Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому поводженню чи покаранню.
-Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
-Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
linkReply